Thursday, February 21, 2019

Two down, eight to go

Sijoitin tulevaisuuteeni ja maksoin pienimmän ulosottovelan pois.

Tänään tietokone alkoi oireilla rikkoutuneesta kovalevystä.

Oh the Irony!

Saturday, February 9, 2019

One down, nine to go

Minulla on/oli kymmenen erilaista lainaa tai velkaa.

Kymmenen. Aivan järkyttävä määrä.

Onneksi näistä kolme olen saanut pidettyä niin, etteivät ne päässeet ulosottoon pyörimään. Eivätkä toivottavasti menekään, lyhennykset juoksevat joka kuukausi.

Tuli tili. Viime vuoden loppupuolella tuttavalta ottamani lainan maksoin nyt kokonaisuudessaan pois.

Enää yhdeksän siis jäljellä.

Tilille jäi vielä muutama sata euroa. Huomasin itsessäni mielenkiintoisen seikan: raha alkoi polttamaan taskussa. Voisin ihan hyvin sijoittaa itseeni, onhan vuokra ja laskut maksettu.

Mietin jo kaikkea sitä, mitä minun pitäisi ostaa, mitä kaikkea olen vailla. Hetken päästä surffailin katselemassa uusia, parin sadan euron halpistietokoneita.

Piti ravistella itsensä hereille. Joo, tietokone vetelee viimeisiään, mutta toimii vielä. Ei, parilla sadalla eurolla ei saa ainakaan parempaa konetta kuin tämä, joka minulla nyt on. Ei, minulla ei ole rahaa ostaa edes sitä vähän vajaa 400 euroa maksavaa konetta.

Keskity päämäärään. Älä osta mitään, mitä et todella tarvitse.

Sunday, February 3, 2019

Uusi ilmoitus ulosotosta

Huh. Sain viikolla uuden ilmoituksen ulosotosta. Tällä kertaa tuloiksi oli laskettu myös yleinen asumistuki. Paniikki iski, hiki nousi otsalle.

Mutta. Tässä muutama poiminta ulosottoon liittyvästä laista (4. luku, ulosmittaus):

45 §, Tulopohjan laskeminen

Ulosmitattava määrä lasketaan palkan ulosmittauksessa velallisen tulojen ja toimeentuloetuuksien yhteismäärästä (tulopohja). Tulopohjaan  kuuluvat kaikki velallisen saamat palkat ja luontaisedut sekä ulosmittauskelpoiset ja ulosmittauskelvottomat eläkkeet ja muut palkan sijasta maksettavat toimeentuloetuudet. Yksittäisestä ulosmittauskelpoisesta tulosta tai etuudesta saadaan tällöin ulosmitata säännönmukaista suurempi määrä. Tulopohjaan eivät kuulu 19 §:ssä tarkoitetut avustukset, korvaukset tai muut varat.

19 §, Muita ulosmittauskieltoja

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, ulosmitata ei saa:

1) avustusta tai kustannusten korvausta, joka on myönnetty eläke- tai sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen;
2) korvausta, joka suoritetaan kivusta, särystä tai muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta tai kärsimyksestä taikka sairaanhoitokustannuksista, hautauskustannuksista tai muista henkilövahingosta aiheutuneista kuluista; 
3) valtiolta saatua korvausta, joka suoritetaan vapauden menetyksen johdosta kärsimyksestä tai kuluista;
3 a) valtiolta oikeudenkäynnin viivästymisen tai kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen valvontaelimen toteaman loukkauksen vuoksi muusta kuin taloudellisesta vahingosta saatua hyvitystä eikä korvausta kuluista;
4) lapselle tulevaa elatusapua tai korvausta, joka suoritetaan elatusvelvollisen kuoleman johdosta;
5) omaisuutta, jota lain mukaan ei saa luovuttaa;
6) sellaisia varoja, jotka julkisyhteisö tai yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö on myöntänyt luonnolliselle henkilölle käytettäväksi 21 §:ssä tarkoitetun omaisuuden hankkimiseen taikka opiskelun, tutkimuksen tai muun niihin verrattavan toiminnan aiheuttamiiin kustannuksiin;
7) varoja, jotka on lain mukaisesti kerätty yleisöltä 6 kohdan mukaiseen tarkoitukseen.

Edellä 1 momentin 6 ja 7 kohta eivät koske varoja, jotka on tarkoitettu elinkustannuksiin. Lisäksi 6 kohdan soveltaminen edellyttää, että velallinen on varojen käytöstä tilintekovelvollinen varojen myöntäjälle.

**********
Pitäkää kiinni oikeuksistanne ja olkaa rohkeasti yhteydessä käräjäoikeuteen! Jos yhteydenotto puhelimitse tuntuu liian isolta kynnykseltä kuten minulla, sähköpostillakin saa näppärästi kiinni! Omalla kohdallani asia korjattiin yhdessä päivässä.